Privacy policy

Ons privacy beleid

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Almkerk aan de vlinderslag 44 (4286 GK), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82320594 en draagt de naam TopMuzikanten.nl. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via Klantenservice@topmuzikanten.nl en telefonisch via 0183-526408.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de gegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) gegevens worden verzameld en voor welk doel de gegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de gegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 05-09-2022.


Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt de volgende gegevens: Voornaam, Achternaam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, E-mail adres, IP adres, overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, Gegevens over uw activiteiten op onze website, Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), Internetbrowser en apparaat type, IBAN Rekeningnummer, BIC, indien van toepassing website. Verantwoordelijke verwerkt uw gegevens met als doel, het afhandelen van uw bestelling en betaling. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. TopMuzikanten.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. TopMuzikanten.nl verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. De gegevens worden voor een termijn van 7 jaar opgeslagen. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de gegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verantwoordelijke rusten.

Het niet verstrekken van gegevens heeft tot gevolg dat onze producten of diensten niet geleverd kunnen worden. De gegevens kunnen worden toegestuurd naar een land dat buiten de Europese Economische Ruimte ligt, dat is toegestaan omdat TopMuzikanten.nl onder andere gebruik maakt van ActiveCampaign, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw gegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.


Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.


Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. Tevens verwerkt verantwoordelijke gegevens met ActiveCampaign, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw gegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten. E-Boekhouden voor de verwerking van de administratie. Mollie voor het verwerken van de orders en betalingen. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw gegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw gegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw gegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van gegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Wanneer u een account heeft aangemaakt op de website van Verantwoordelijke, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan Klantenservice@topmuzikanten.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw gegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).